Felhasználási Feltételek

 

 

1. A felhasználás általános feltételei

 

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az Új Média Kft (Cg.: 20-09-065120, székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 22., továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.csoktanacs.hu honlap és aloldalai (a továbbiakban: Honlap) útján elérhetővé tett tartalomhoz történő hozzáférésre és szolgáltatások (tartalom és szolgáltatások együttes megnevezése a továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybe vételére vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 

A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést) regisztrációtól függetlenül Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Feltételeket, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A Honlap és a Szolgáltatások használatára vonatkozó, jelen Feltételekkel hivatkozott további tájékoztatások (pl: Adatvédelmi nyilatkozat) a Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

 

Jelen Feltételek visszavonásig vagy módosításig érvényesek. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételek módosítására, erről a Honlapon ad tájékoztatást a Felhasználónak. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Feltételeket.

 

 

2. Regisztráció, adatközlés

 

A Szolgáltatás egyes elemeinek használata regisztrációhoz vagy önkéntes adatközléshez (a

továbbiakban Regisztráció) kötött. A Regisztrációval Felhasználó kifejezetten és önkéntesen

beleegyezik adatai kezeléséhez, melynek részleteiről a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata

rendelkezik. A Felhasználó általi hiányos, téves tartalmú Regisztrációért, az ebből eredő

következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Feltételek megszegése esetén a Regisztráció törölhető és ezáltal egyes Szolgáltatások elérése felfüggesztésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a regisztráció törlésével összefüggő minden hátrányos következményért.

 

A Felhasználó a Regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeire (különösen: email címére, telefonszámára, postai címére) a Szolgáltató reklám és / vagy tájékoztató tartalmú, valamint a Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggő technikai jellegű üzeneteket küldjön az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználók személyes adatnak minősülő illetve egyéb azonosító adatait harmadik fél részére elektronikus úton továbbítani, ezen harmadik fél által nyújtott, Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítéséhez.

 

3. Megrendelés folyamata

Megrendelés a www.csoktanacs.hu oldalon keresztül adható le a Megrendelés menüpontban vagy a Kérem az információt feliratra kattintva.

Alapértelmezetten a szállítási és számlázási információkat rendszerünk azonosnak tekinti, azonban a megrendelés során a számlázási és szállítási adatok tetszőlegesen módosíthatók.

Az érvényes megrendeléshez a telefonszámot és az e-mail címet is meg kell adni, valamint ki kell választani a fizetési módot. A megrendelt végösszeg teljesíthető átutalással, a bankkártya adatok megadásával online bankkártyás fizetéssel vagy utánvéttel készpénzben a futárnak. A bankkártyás fizetés a Borgun képviselője a B-Payment Zrt. titkosított felületén történik. Amennyiben a „utánvétel házhoz szállítva”-t választja, a csomagot a Magyar Posta kézbesíti az ország egész területén belül.

A megrendelés feladására „Megrendelem” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezután a megadott e-mail címre érkezik egy tájékoztató a megrendelésről.

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót, egyéb közterheket és a kiszállítás költségét is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

 

4. A Szolgáltatás alapelemei

 

A Szolgáltatás célja a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató és üzleti partnerei tevékenységéről, valamint az is, hogy a Szolgáltató fogadja az ezekre vonatkozó felhasználói visszajelzéseket. A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik fél által előállított, szerzői jogi védelem alatt álló szöveges-,

audiovizuális- és multimédiás tartalmak hozzáférhetővé tételével, más tartalomszolgáltatók által közzétett tartalmak jogszerű közzétételével, és más szolgáltatások biztosításával valósul meg.

 

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetésére és üzemeltetésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2011. évi VCIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, közvetítő szolgáltatóként az Ektv. rendelkezéseivel összhangban automatikusan nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, de ezt, illetve a tartalom szerkesztésének (törlésének) jogát fenntartja.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely formai vagy tartalmi elemét bármikor előzetes egyeztetés nélkül módosítsa vagy megszűntesse, azok működését megváltoztassa, azon harmadik fél hirdetését vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

 

5. Szolgáltatás egyes elemei

 

A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön

szabályzatot kiadni, az alábbi általános rendelkezések mellett.

 

Le- és feltöltés a Honlap használatával

 

A letöltésre elérhetővé tett alkalmazások, dokumentumok tekintetében Szolgáltató közvetítő

szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, az ezek által esetlegesen okozott kárral kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Felhasználó a feltöltéssel korlátlan felelősséget vállal azért, hogy általa hozzáférhetővé tett

tartalom (alkalmazás, dokumentum, kép, ábra egyéb audiovizuális alkotások, stb. – a továbbiakban Felhasználói Tartalom) szabad felhasználású vagy annak közzétételéhez valamennyi jogosultsággal rendelkezik, tehát az harmadik fél engedélye, hozzájárulása nélkül szabadon használható, módosítható, tanulmányozható, terjeszthető és módosítható.

 

Hírlevél

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrált Felhasználók részére Hírlevelet küldjön, mely a Felhasználó külön engedélye nélkül kereskedelmi reklámot is tartalmazhat.

 

Hozzászólások

 

A Felhasználónak a Honlap útján továbbított tény- és egyéb állításai, ott közölt véleménye,

megnyilvánulásai (összefoglaló elnevezéssel: hozzászólásai) mások jogait és jogos érdekeit nem sérthetik. A Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom szerkesztésére, törlésére.

 

Más honlapra mutató hivatkozások

 

Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Honlapon hivatkozott weboldal vagy a hivatkozás önmagában harmadik fél jogait vagy hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. A Szolgáltató a hivatkozások illetve a hivatkozott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

 

6. A Szolgáltatás jogsértő felhasználása és következményei

 

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik fél, más Felhasználók és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, a Feltételek betartása mellett használható. Tilos bármely tevékenység, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását célozza, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Feltételeket sértő vagy egyéb visszaélésszerű felhasználói magatartás esetén a Szolgáltató- jelen Feltételekben foglalt következmények alkalmazásán túl- jogosult megtenni a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Felhasználóval (a szabály megsértőjével) szemben.

 

A Honlap tartalma és az egyes Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A Honlap tartalma a rendeltetésszerű használat körébe tartozó olvasáson, megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, nem-kereskedelmi célú adattároláson és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

A Honlap tartalmának átvétele kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett körben (regisztráció nélkül hozzáférhető tartalom) és változatlan, hiánytalan formában, forrásmegjelöléssel és a tartalomra mutató hivatkozást elhelyezésével történhet.

 

 

7. A Szolgáltató felelősségének kizárása

 

A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelenlegi, Felhasználó által megismert formájában, ingyenes, bárki által hozzáférhetően nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatást üzemeltetése során használt szoftver- és annak keretében elérhető tartalmi elemek pontosságáért, teljességéért és hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó eszközében, szoftvereiben keletkezett károsodásokért és ezek következményeiért (pl: hálózati/ adattovábbítási hiba vagy kimaradás, Szolgáltató vagy Felhasználó oldali technikai hiba, kártékony programok, személyek tevékenysége).

 

A Honlap használatával kapcsolatos magatartásért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által jogszabályt vagy valamely szabályzatot, jelen Feltételeket sértő Felhasználói Tartalommal, hozzászólással vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár illetve sérelemdíj vonatkozásában.

 

Amennyiben a Felhasználó magatartására tekintettel bármely hatóság, bíróság vagy harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles teljes körűen együttműködni a Szolgáltatóval a hátrányos jogkövetkezmények elhárítása érdekében, valamint köteles mentesíteni minden olyan közvetlenül vagy közvetetten jelentkező hátrányos jogkövetkezmény alól (különösen: kártérítés vagy sérelemdíj fizetésének kötelezettsége), amely a Szolgáltatót a Felhasználó magatartásával összefüggésben terheli.

 

 

Kelt: Nagykanizsa, 2016.11.03.

 

A célunk, hogy mindenkit hozzásegítsünk álmai otthonához

5143

megrendelés

2981

megválaszolt kérdés

173

személyes konzultáció

470 MFt

kifolyósított CSOK+hitel

Ha kérdése van, hívja a +36-70/542-542-0 számon az Új Média Kft. ügyfélszolgálatát!